Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Chức năng và nhiệm vụ khoa Kiến trúc Xây dựng

Lượt xem: 331 Ngày đăng: 11/04/2017
Chức năng và nhiệm vụ khoa Kiến trúc Xây dựng

Khoa Kiến trúc – Xây dựng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hòa Bình – Hà Nội, chịu trách nhiệm về chuyên môn, và đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những ngành thuộc Khoa trực tiếp quản lý

Chức năng khoa Kiến trúc Xây dựng

–  Khoa Kiến trúc – Xây dựng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hòa Bình – Hà Nội, chịu trách nhiệm về chuyên môn, và đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những ngành thuộc Khoa trực tiếp quản lý. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng từng môn học.

–  Theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc học tập, phối hợp với phòng Đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập và thi tốt nghiệp.

–  Thực hiện mối quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và công tác quản lý giữa các đơn vị quản lý trong Trường, ngoài Trường nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học do Nhà trường đề ra và theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

–  Quản lý máy móc, phương tiện phục vụ cho công tác dạy và học của Khoa.

Nhiệm vụ của khoa Kiến trúc Xây dựng

–  Dưới sự chỉ đạo của Nhà trường, Khoa xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học. Quản lý đề cương và nội dung của môn học, có thể trao đổi góp ý kiến về phương pháp giảng dạy ở một số giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên tiếp nhận nội dung của bài giảng.

–  Thực hiện tốt quy chế giảng viên, Khoa đề xuất với Nhà trường những giảng viên ngoài có đủ tiêu chuẩn trình độ, nghiệp vụ giỏi, và mời giảng những môn học do Khoa quản lý.

–  Khoa phối hợp với giảng viên từng môn học để làm rõ yêu cầu môn học, đề thi, chấm thi hoặc kiểm tra từng phần môn học theo đúng quy định và kế hoạch đào tạo của Trường.

–  Định kỳ hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy (giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, Khoa phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng chức năng trực tiếp quản lý ở các khâu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và các kỹ năng khác để từng bước hình thành người sinh viên phát triển toàn diện, người cán bộ tốt sau này.

–  Tổ chức thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn xây dựng đề cương, xác định nội dung nghiên cứu và kiểm tra đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

–  Hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tự liên hệ, tìm địa điểm thực tập môn học và thực tập tốt nghiệp.