Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Thông qua chương trình Anh văn mới

Lượt xem: 227 Ngày đăng: 17/04/2017
Thông qua chương trình Anh văn mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao về tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đại học Hòa Bình, Khoa ngoại ngữ đã đề xuất một chương trình học tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao về tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đại học Hòa Bình, Khoa ngoại ngữ đã đề xuất một chương trình học tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu gồm 6 mức: A1,A2,A3,B1,B2,B3. Với chương trình học này sinh viên sau khi tốt nghiệp có thẻ sử dụng thành thạo tiếng Anh trong chuyên môn và giao tiếp được với người nước ngoài sử dụng tiếng Anh. Hội đồng Khoa học đã nhất trí thông qua và tư vấn để Đại học Hòa Bình triển khai trong những năm tới.