Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Quản Trị Tài Chính

Lượt xem: 267 Ngày đăng: 19/04/2017
Quản Trị Tài Chính

Quản trị tài chính – Môn khoa học nghiên cứu các mối quan hệ tài chính nảy sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận.

Các nhà quản trị tài chính nghiên cứu môi quá trình sản xuất của doanh nghiệp, nắm rõ nguồn vốn tiền mặt, vốn, tài sản, các khoản phải thu – phải trả. Họ đưa ra những quết định sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động, quản lý tài sản. Công việc này giúp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp sẽ tăng lên tối đa, giúp cho tài sản của các cổ đông đạt giá trị lớn nhất.         

Nhà quản trị tài chính phải hợp tác với các nhà quản trị khác để lập kế hoạch và dự toán chi phí cho các hoạt động kinh tế trong tương lai của doanh nghiệp.

Hiện nay, tại Việt Nam ngành quản trị tài chính vẫn rất mới và chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có bộ phận Tài chính riêng biệt. Hơn nữa đây cũng là lĩnh vực khá đặc biệt, đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm và hiểu biết, do đó đây là ngành đòi hỏi lượng chất xám lớn, tính hiệu quả của công việc được đặt lên vị trí hàng đầu.

Sinh viên học xong ngành này có thể ứng tuyển vào các vị trí:

-         Quản lý danh mục đầu tư
-         Chuyên viên môi giới chứng khoán;
-         Chuyên viên phân tích và tư vấn đầu tư;
-         Chuyên viên khai thác bảo hiểm;
-         Chuyên viên phân tích rủi ro;
-         Chuyên viên định giá tài sản;
-         Chuyên viên quản trị tài chính;
-         Chuyên viên nguồn vốn;
-         Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Nhà quản trị tài chính là những người rất nhạy cảm với các biến động. Họ luôn luôn là những người nắm rõ nhất sự biến động của thị trường tài chính và đưa ra các quyết định sớm để tránh đi các rủi ro có thể gặp phải trong hiện tại và tương lai. Ở các nước phương Tây, quản trị tài chính là một nghề được trọng vọng, mức thu nhập cao và luôn đòi hỏi kinh nghiệm và sáng tạo.

Sinh viên ngành này khi ra trường luôn là những người có khả năng quản lý tài chính cá nhân tốt, tìm ra các cơ hội đầu tư và nhanh chóng độc lập về tài chính. Họ cũng là những người tự tin trong kinh doanh khởi nghiệp hay quản lý các hoạt động kinh tế.