Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Lưu Thị Huệ Luật kinh tế - 52380107 Thiết kế thời trang - 52210404 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 14/10/2017
NGUYỄN VĂN THẮNG Quản trị kinh doanh - 52340101 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 01/10/2017
VŨ VĂN ĐỒNG Quản trị kinh doanh - 52340101 Thiết kế đồ họa - 52210403 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 21/09/2017
TRẦN TUẤN DŨNG Kế Toán - 52340301 Kế Toán - 52340301 Kế Toán - 52340301 Kế Toán - 52340301 Kế toán - 52340301 Kế toán - 52340301 Kế toán - 52340301 Kế toán - 52340301 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 19/09/2017
Nguyễn Thị Thanh Thiết kế thời trang - 52210404 Thiết kế đồ họa - 52210403 Quản trị kinh doanh - 52340101 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 14/09/2017
Nguyễn Thị Hiên Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Quan hệ công chúng - 52360708 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 13/09/2017
Lò Văn May Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 11/09/2017
TRẦN THU ÁNH Kế toán - 52340301 Quản trị kinh doanh - 52340101 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 11/09/2017
GIÀNG A KHUA Luật kinh tế - 52380107 Kiến trúc - 52580102 Công tác xã hội - 52760101 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 11/09/2017
Cấn Thu Trang Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 10/09/2017
Nguyễn Thị Hoà Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Kế toán - 52340301 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 10/09/2017
Quàng Thị Toàn công tác xã hội - 52760101 - A00, B00, C00, D01 Luật kinh tế - 52380107 - A01, C00, C10, D01 Công nghệ truyền thông - 52340406 - A01, A09, D72, D96 Công tác xã hội - 52760101 Quan hệ công chúng - 52360708 Luật kinh tế - 52380107 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 09/09/2017
Lê thị Xinh Công tác xã hội - 52760101 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 09/09/2017
NGUYỄN KHẮC ĐẠT Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 08/09/2017
CÀ VĂN TIÊN Kỹ thuật công trình xây dựng -52580201-C00:15 Tài chính ngân hàng-52340201 Kế toán-52340301 Công nghệ đa phương tiện-52480203 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Tài chính ngân hàng - 52340201 Kế toán - 52340301 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 08/09/2017
ĐỒNG TRUNG HẢI Luật kinh tế - 52380107 Kiến trúc - 52580102 Quan hệ công chúng - 52360708 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 07/09/2017
Nghiêm Thế Chiến Công nghệ thông tin - 52480201 Kiến trúc - 52580102 Thiết kế đồ họa - 52210403 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 01/09/2017
Nguyễn Văn Chương Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 31/08/2017
Trần Thị Tâm Tài chính ngân hàng-52340201-A01 Tài chính ngân hàng - 52340201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 31/08/2017
Đàm Việt Anh Công nghệ thông tin - 25480201 - A00: 22.1 Kiến trúc - 52580102 - A00:22.1 Công nghệ thông tin - 52480201 Kiến trúc - 52580102 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 30/08/2017
Page 1 of 42