Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Nguyễn Thị Thảo Kế toán - 52340301 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Phạm Diệu Ánh Luật kinh tế - 52380107 - C00: 23.25 Quản trị kinh doanh - 52340101 - D01:14.8 Tài chính ngân hàng - 52340201 - D01:14.8 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Phan Văn Ninh Luật Kinh Tế - 52380107-C00: 28 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Trần Thị Kim Ngân Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 03/08/2017
NGUYỄN THỊ YẾN Tài chính ngân hàng - 52340201 Quan hệ công chúng - 52360708 Kế toán - 52340301 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Nguyễn thị kim oanh Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Đổng Xuân Mạnh Thiết kế đồ họa - 52210403 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
NGUYỄN DIỆU HOA Công tác xã hội- 19đ Quan hệ công chúng- 19d Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Nguyễn Bằng Đức Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Công nghệ truyền thông - 52340406 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Chu Thị Tú Anh Công tác xã hội - 52760101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 03/08/2017
Nguyễn Thanh Huyền luật kinh tế - 16.05 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 03/08/2017
Trần Thị Thùy Dung Luật kinh tế - 52380107 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 03/08/2017
Đặng Thị Hợp Luật kinh tế - 52380107 Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 03/08/2017
LÊ THẢO TRANG Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
NGUYỄN PHƯƠNG HẬU Thiết kế đồ họa - 52210403 Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
TRẦN ĐỨC DƯƠNG Quản trị kinh doanh-52340101-A00 Công nghệ thông tin-52480201-A00 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
TRẦN ĐỨC DƯƠNG Quản trị kinh doanh-52340101-A00 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Dương Thị Thảo Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 03/08/2017
Nguyễn Thị Yến Kế toán - 52340301 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 03/08/2017