Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Đàm Việt Anh Công nghệ thông tin - 52480201 Kiến trúc - 52580102 Công nghệ thông tin - 52480201 Kiến trúc - 52580102 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 30/08/2017
PHẠM HUY CHIẾN Công nghệ thông tin - 52480201 Công tác xã hội - 52760101 Thiết kế đồ họa - 52210403 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 30/08/2017
Mào Thị Khánh Quan hệ công chúng - 52360708 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 30/08/2017
Đinh Thị Lý Tài chính ngân hàng - 52340201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Thiết kế đồ họa - 52210403 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 30/08/2017
Nguyễn Thị Hà Quan hệ công chứng -52360708- C20: 18,5 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 29/08/2017
Nguyễn Thị Hà Quan hệ công chứng -52360708- C20: 18,5 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 29/08/2017
đỗ văn kiên Thiết kế nội thất - 52210405 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 29/08/2017
Vừ Bá Cu Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 29/08/2017
Mai Thị Oanh quan hệ công chúng Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 28/08/2017
NGUYỄN THỊ KIM HIẾN Luật kinh tế - 52380107 Thiết kế đồ họa - 52210403 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 28/08/2017
NGUYỄN THỊ QUỲNH Tài chính ngân hàng - 52340201-D01:15.5 Quản trị kinh doanh - 52340101-D01:15.5 Kế toán - 52340301-D01:15.5 Quản trị kinh doanh - 52340101 Tài chính ngân hàng - 52340201 Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 28/08/2017
Ngô Thị Quyên Tài chính ngân hàng - 52340201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kế toán - 52340301 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 24/08/2017
BÙI THỊ CÚC Luật kinh tế - 52380107 Quản trị kinh doanh - 52340101 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 24/08/2017
BÙI THỊ CÚC Luật kinh tế - 52380107 Quản trị kinh doanh - 52340101 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 24/08/2017
ĐINH CÔNG THIỆP Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 24/08/2017
PHẠM THỊ NHUNG Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 24/08/2017
Nghiêm đình tuân Công nghệ Thông tin 52480201 CO1 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 24/08/2017
mai thị bích thiết kế thời trang-52210404 thiết kế thời trang-52210404 quản trị kinh doanh-52340101 thiết kế nội thất-52210405 Thiết kế thời trang - 52210404 Thiết kế thời trang - 52210404 Quản trị kinh doanh - 52340101 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 24/08/2017
Nguyễn Thị Hiên Tài chính ngân hàng - 52340201 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 23/08/2017
Mã Thị Hương Tài chính ngân hàng - 52340201 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 23/08/2017
Page 2 of 42