Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Lò Thị Vân Quan hệ công chúng-52360708-C00 Công tác xã hội-52760101-C00 Luật kinh tế-52380107-C00 Công nghệ truyền thông-52340406-A01 Quan hệ công chúng - 52360708 Công tác xã hội - 52760101 Luật kinh tế - 52380107 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 23/08/2017
Lê Đức Huy Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 23/08/2017
Bùi Đức Chí Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 22/08/2017
Hoàng Thị Lan Kế toán - 52340301 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 22/08/2017
Bùi Phạm Châu Anh Công Tác Xã Hội Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 22/08/2017
Trương Phi Hùng công nghệ thông tin-52480201-A01 thiết kế đồ họa-52210403-A01 kĩ thuật điện tử, truyền thông-52520207-A01 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 21/08/2017
nguyễn quốc anh Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 18/08/2017
TRẦN THÙY DUNG Quản trị kinh doanh - 52340101 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 18/08/2017
Bùi Xuân Sinh Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 18/08/2017
PHẠM THỊ UYÊN Kiến trúc - 52580102 Thiết kế thời trang - 52210404 Thiết kế nội thất - 52210405 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 18/08/2017
Dương Văn Giảng Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 17/08/2017
MOONG VĂN MẠNH Công tác xã hội - 52760101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 17/08/2017
Phạm Văn Thuyết Công tác xã hội-C00 Quan hệ công chúng-C00 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 17/08/2017
Nguyễn Mạnh Tuấn Quản trị kinh doanh - 52340101 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 16/08/2017
Đào Thu Huyền Quản trị kinh doanh - 52340101 - D01: 21,75 Công nghệ truyền thông - 52340406 - A01 : 18.5 Tài chính ngân hàng - 52340201- D01: 21.75 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 - A01: 18.5 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 15/08/2017
NGUYỄN VĂN TỊNH Công nghệ thông tin-52480201-A01 Luật kinh tế-52380107-A01 Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 15/08/2017
NGUYỄN THỊ HỒNG Quan hệ công chúng- 52360708. 22,1 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 14/08/2017
TRẦN NGỌC ANH Thiết kế nội thất - 52210405 Quản trị kinh doanh - 52340101 Thiết kế thời trang - 52210404 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 14/08/2017
TRẦN DOÃN KHUÊ Thiết kế đồ họa - 52210403 Thiết kế đồ họa - 52210403 Thiết kế đồ họa - 52210403 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 14/08/2017
Nguyễn Thị Thúy Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 13/08/2017
Page 3 of 42