Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Lê Thị Mai Quản trị kinh doanh - 52340101 Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 13/08/2017
Châu Thi Hường Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 13/08/2017
Phan Thị Huyền My Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 13/08/2017
NGUYỄN ĐĂNG LƯỠNG Thiết kế đồ họa - 52210403 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 13/08/2017
HÀ KHÁNH CHI Tài chính ngân hàng - 52340201 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 13/08/2017
NGÀN VĂN ĐÔNG Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 12/08/2017
Vũ Trung Kiên Quản trị kinh doanh - D340101 - A00:16 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 12/08/2017
MAI THỊ OANH kế toán 19.1 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 12/08/2017
Giàng A Chu Công tác xã hội - 52760101- C00:20,25 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 12/08/2017
VŨ VĂN SINH Luật kinh tế-52380107-C00: 22.75 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 12/08/2017
Lê Xuân Ngọc Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 12/08/2017
Nguyễn Thị Nhật Linh Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 12/08/2017
Giàng A Tằng Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 12/08/2017
Vũ Minh Tuấn Luật kinh tế -52380107 -C00:18,25 Quan hệ công chúng -52360708 -C00:18,25 Công tác xã hội -52760101 -C00:18,25 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 11/08/2017
HOÀNG VĂN THẾ Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 11/08/2017
Nguyễn Trung Hiếu Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 11/08/2017
Hà Ánh Tuyết Nga Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
VY VĂN HOÀ Tài chính ngân hàng - 52340201 Kế toán - 52340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 10/08/2017
LƯỜNG THỊ QUY Công tác xã hội - 52760101 Luật kinh tế - 52380107 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
Khổng Văn Mỹ Kiến trúc - 52580102 Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
Page 4 of 42