Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
VŨ THÀNH TRUNG Công nghệ thông tin-52480201-A00 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
Nguyễn Thị Thanh Ngọc kế toán - D00: 19 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
Trần Xuân Bách Công nghệ thông tin-52480201-D01: 16.75 Quản trị kinh doanh-52340101-D01: 16.75 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 10/08/2017
Nguyễn Văn Dương Công nghệ thông tin - 52480201 Thiết kế đồ họa - 52210403 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Phạm Thị Thu Thảo Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Dương Thị Hà Nhi Quản trị kinh doanh - 52340101 Quan hệ công chúng - 52360708 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Nguyễn Khánh Minh Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Chu Thị Lan Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Nguyễn Thái Ngân Hà Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
LÒ THỊ TƯƠI Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
LẠI VĂN QUANG Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Ngụy Thị Hường Kế Toán - A00: 16.6 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
NGUYỄN PHƯƠNG HẬU Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Kế toán - 52340301 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Chu Bích Ngọc Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Phạm Thị Hà Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
Lò thi Hoàng Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 09/08/2017
phạm văn dũng Công nghệ thông tin - 52480201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 09/08/2017
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Tài chính ngân hàng - 52340201 Kế toán - 52340301 Quản trị kinh doanh - 52340101 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
TRẦN NGỌC TRƯỜNG Luật kinh tế -52380107-C00:19 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
Page 5 of 42