Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
NÔNG BẾ HUỲNH Luật Kinh Tế - 52380107 - C00: 17,25 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
LÊ THỊ HẠNH Kế toán - 52340301 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
LÊ THỊ HẠNH Kế toán - 52340301 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 08/08/2017
LÊ THỊ HẠNH kế toán-52340301-A01 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
Đỗ Quốc Huy Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Quản trị kinh doanh - 52340101 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 08/08/2017
nguyễn ngọc thụ Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 08/08/2017
Vũ Minh Hiếu Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 07/08/2017
Đặng Tiến Đạt Công nghệ thông tin - 52480201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
Lương Thị Thanh Tâm Quản trị kinh doanh - 52340101 Quan hệ công chúng - 52360708 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
CÀ VĂN LƯU Luật kinh tế - 52380107 Công tác xã hội - 52760101 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 07/08/2017
Lục Thế Cầu Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ truyền thông - 52340406 Kiến trúc - 52580102 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 07/08/2017
Trịnh Thị Duyên Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
Lê Thị Thuý Hồng Công nghệ thông tin - 52480201 Tài chính ngân hàng - 52340201 Kiến trúc - 52580102 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
Hoàng Khắc Cường Công nghệ thông tin - 52480201 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
Nguyễn Hồng Phong Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
THÀO A PHÍA Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 07/08/2017
Nguyễn Văn Minh Luật kinh tế - 52380107 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 06/08/2017
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Quan hệ công chúng - 52360708 Công nghệ truyền thông - 52340406 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Vũ Ngọc Hải công nghệ thông tin Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Nguyến Anh Đô Công nghệ thông tin Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Page 6 of 42