Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Lê Thị Khánh Linh Kế toán - 52340301 - D01:21.4 Quản trị kinh doanh - 52340101 - D01:21.4 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Hoàng Thị Ngoan Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
ĐẬU THỊ PHƯƠNG NGÂN Thiết kế thời trang - 52210404 Quản trị kinh doanh - 52340101 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
ĐẬU THỊ PHƯƠNG NGÂN Thiết kế thời trang - 52210404 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
NGUYỄN THANH TUYỀN Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Đỗ Hồng Minh Công nghệ thông tin - 52480201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Luật kinh tế - 52380107 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
NGUYỄN HỮU NGHĨA công nghệ thông tin-52480201-A15:17 quản trị kinh doanh-52340101-D01-16 công nghệ đa phương tiện-52480203-A15-17 Kỹ thuật điện tử, truyền thông-52520207-A15-17 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
VŨ TRƯỜNG SƠN Luật kinh tế - 52380107 Luật kinh tế - 52380107 Luật kinh tế - 52380107 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
NGÔ THỊ TRANG Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Lý Thị Phới Công tác xã hội - 52760101 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 06/08/2017
Nguyễn Thị Hà Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
Hoàng Trần Vũ Công nghệ thông tin - 52480201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Công nghệ truyền thông - 52340406 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 06/08/2017
TRẦN ĐỨC DƯƠNG Quản trị kinh doanh-52340101-A00 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Nguyễn thị mỹ duyên Luật kinh tế Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Trịnh Văn Trường Công nghệ thông tin - 52480201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Nguyễn Thị Thu Nga Quản trị kinh doanh - 52340101 Luật kinh tế - 52380107 Thiết kế đồ họa - 52210403 Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 05/08/2017
Nịnh Thị Thu Quỳnh Tài chính ngân hàng - 52340201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 05/08/2017
Nguyễn Hữu Tứ Công nghệ thông tin - 52480201-A00; 21.55 Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN THỊ NGỌC OANH Kế toán - 52340301 - d01 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017