Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Đặng Thị Thu Trang Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Nguyễn Trọng Lâm Thiết kế nội thất - 52210405 Thiết kế đồ họa - 52210403 Thiết kế thời trang - 52210404 Kiến trúc - 52580102 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 05/08/2017
Nguyễn Huy Hoàng Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Phạm Ngọc Tuấn kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201-:A00: Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN PHƯƠNG HẬU Công nghệ thông tin - 52480201 Kế toán - 52340301 Luật kinh tế - 52380107 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN THỊ YẾN Quan hệ công chúng - 52360708 Tài chính ngân hàng - 52340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Lê Trung Long quan hệ công chúng - 52360708 - C00 - 17 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Lê Trung Long quan hệ công chúng - 52360708 - C00 - 17 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
ĐẶNG THỊ MINH THUỲ Công tác xã hội - 52760101 Công tác xã hội - 52760101 Công nghệ thông tin - 52480201 Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
Hoàng Như Huy Công nghệ thông tin - 52480201 Thiết kế đồ họa - 52210403 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 05/08/2017
Võ Diệu Linh Luật kinh tế - 52380107 - COO : 21.5 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN THỊ BẢO LY Quản trị kinh doanh - 52340101 Kế toán - 52340301 Thiết kế thời trang - 52210404 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
VŨ THỊ ANH THƯ Quan hệ công chúng - 52360708 - C00: 20,5 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN PHƯƠNG HẬU Thiết kế đồ họa - 52210403 Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN PHƯƠNG HẬU Thiết kế đồ họa - 52210403 Công nghệ thông tin - 52480201 Luật kinh tế - 52380107 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 05/08/2017
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Công nghệ thông tin - 52480201 Kiến trúc - 52580102 Công tác xã hội - 52760101 Thiết kế thời trang - 52210404 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 04/08/2017
TẠ VĂN THỊNH Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
BÙI THỊ YẾN Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
PHẠM THỊ KIỀU OANH Thiết kế thời trang-52210404-V00:18 Thiết kế thời trang-52210404-V00:18 Thiết kế thời trang - 52210404 Thiết kế thời trang - 52210404 Thiết kế thời trang - 52210404 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017