Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
Sùng A Dơ Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Bùi Thanh Sơn Công nghệ đa phương tiện - 52480203 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Kiến trúc - 52580102 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2017 đến 10/9/2017 04/08/2017
Bàn Thị Điểm Công tác xã hội - 52760101- C00:17.5 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Nguyễn thị phương Tài chính ngân hàng - 52340201 Công nghệ thông tin - 52480201 Quan hệ công chúng - 52360708 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
NGUYỄN HẢI HÀ Công nghệ thông tin - 52480201 Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Nguyễn hữu thắng Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Hàng A Phử Công nghệ truyền thông - 52340406 Công nghệ thông tin - 52480201 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Nguyễn thị phương Tài chính ngân hàng - 52340201 Công nghệ thông tin - 52480201 Quan hệ công chúng - 52360708 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
VŨ THỊ HIẾU ANH Kế toán-52340301-D01:18.8 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Lê Quang Hiệp Công Nghệ Thông Tin -18.3 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
HOÀNG THỊ HƯƠNG Quan hệ công chúng - 52360708 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 04/08/2017
Đỗ văn tú Quan hệ công chúng- 52360708. 18,5 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Nguyễn Huy Hoàng Công nghệ thông tin - A01: 23 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Pham Vân Anh Công nghệ thông tin - 52480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Đỗ Thùy Linh Quản trị kinh doanh - 52340101 Công nghệ thông tin - 52480201 Thiết kế nội thất - 52210405 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2017 đến 20/10/2017 04/08/2017
LÊ THỊ KIỀU ANH Công tác xã hội - 52760101 - C00:16,75 Công tác xã hội - 52760101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
BÙI THỊ HỒNG VÂN Luật kinh tế - 52380107 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
NGUYỄN THỊ HUYỀN Công nghệ truyền thông - 52340406 Quản trị kinh doanh - 52340101 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
NGUYỄN THỊ THU UYÊN Quản trị kinh doanh - 52340101 - C00: 19,5 Tài chính ngân hàng - 52340201 - D01: 16,35 Công tác xã hội - 52760101 - D01: 16,35 Kế toán - 52340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017
Hoàng Minh Đức luật Kinh tế - 52308107- C00-18 Luật kinh tế - 52380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/8/2017 04/08/2017